Vannes, Francja

Droit privé et droit public - pratique contractuelle et contentieux des affaires (gestion des risques juridiques)

II stopnia
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: prawnicze
Kwalifikacje: Master professionnel Droit, économie, gestion
Strona www uczelni: www.univ-ubs.fr/
Polityka Prywatności