Agen, Francja

Biologie et santé - production et transformations agro-industrielles

II stopnia
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: biologiczne
Kwalifikacje: Master professionnel Sciences, technologies, santé
Strona www uczelni: www.u-bordeaux.fr/
Polityka Prywatności