Agen, Francja

Droit privé - droit de l'exécution des peines et droits de l'Homme

II stopnia
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: prawnicze
Kwalifikacje: Master professionnel Droit, économie, gestion
Strona www uczelni: www.u-bordeaux.fr/
Polityka Prywatności