Brest, Francja

Économie appliquée: agriculture, mer, environnement

II stopnia
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Kwalifikacje: Master Sciences, technologies, santé
Strona www uczelni: www.univ-brest.fr/
Polityka Prywatności