Paryż, Francja

Aliments et bioproduits - nutrition, santé

II stopnia
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Kwalifikacje: Master recherche Sciences, technologies, santé
Strona www uczelni: www.u-pec.fr/
Polityka Prywatności