Paryż, Francja

Nauki polityczne

Science politique

II stopnia
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: społeczne
Kwalifikacje: Master Droit, économie, gestion
Strona www uczelni: www.u-paris10.fr/
Polityka Prywatności