Lille, Francja

Droit international, européen et comparé - droit international et droit comparé

II stopnia
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: prawnicze
Kwalifikacje: Master Droit, économie, gestion
Strona www uczelni: www.univ-catholille.fr/
Polityka Prywatności