państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Gdynia, Polska

Żegluga arktyczna

II stopnia
Kierunek: Nawigacja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Celem studiów na kierunku Nawigacja w specjalności Żegluga Arktyczna jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki warunków arktycznych. Absolwenci tej specjalności mogą zajmować stanowiska oficerskie na statkach morskiej floty handlowej, a także stanowiska w przedsiębiorstwach sektora żeglugowego i wydobywczego. Kształcenie odbywa się na poziomie znacznie przewyższającym międzynarodowe standardy szkolenia oficerów, zaś absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska starszego oficera i kapitana statku. Absolwenci studiów II stopnia kierunku Nawigacja w specjalności Żegluga Arktyczna są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, szczególnie na jednostek nawigujących w obszarach lodowych. Specjalność ta charakteryzuje się przygotowaniem nawigatorów do prowadzenia żeglugi w specyficznych warunkach, na akwenach gdzie bezpieczeństwo nawigacji wymaga specjalistycznego przygotowania.

Dodatkowe informacje

Żegluga
Żegluga (transport wodny) – jedna z form transportu. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe.
Polityka Prywatności