państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Gdynia, Polska

Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną

II stopnia
Kierunek: Nawigacja
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Przykłady zawodów

Zajmuje się analizą porównawczą systemów ekonomicznych, podstaw, mechanizmów i efektywności ich funkcjonowania oraz implikacji dla polityki gospodarczej, oceną celów i narzędzi polityki makroekonomicznej, regionalnej i sektorowej państwa oraz ich skuteczności.
Polityka Prywatności