Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Gdynia, Polska

Żywienie i dietetyka

II stopnia
Kierunek: Towaroznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ ?

  • Anatomia i fizjologia układu pokarmowego,
  • Żywienie człowieka zdrowego i chorego oraz w zaburzeniach odżywiania,
  • Żywienie w różnych warunkach środowiskowych i w sporcie,
  • Podstawy psychologii żywienia,
  • Uwarunkowania zachowań żywieniowych,
  • Współczesne metody oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia,
  • Edukacja i poradnictwo dietetyczne,
  • Planowanie i organizacja żywienia zbiorowego i indywidualnego,
  • Organizacja i prowadzenie działalności usługowej w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetyki.

Dodatkowe informacje

Dietetyka
Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się:
Polityka Prywatności