Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Gdynia, Polska

Żywienie i dietetyka

II stopnia
Kierunek: Towaroznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ ?

 • Anatomia i fizjologia układu pokarmowego,
 • Żywienie człowieka zdrowego i chorego oraz w zaburzeniach odżywiania,
 • Żywienie w różnych warunkach środowiskowych i w sporcie,
 • Podstawy psychologii żywienia,
 • Uwarunkowania zachowań żywieniowych,
 • Współczesne metody oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia,
 • Edukacja i poradnictwo dietetyczne,
 • Planowanie i organizacja żywienia zbiorowego i indywidualnego,
 • Organizacja i prowadzenie działalności usługowej w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetyki.

Przykłady zawodów

Opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.
Organizuje, prowadzi i nadzoruje proces produkcyjny przygotowywania potraw dietetycznych i monitoruje jego zgodność z recepturą i standardami; bada i ocenia wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia; udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych) takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje); nadzoruje i kontroluje pomiary laboratoryjne współpracowników i podwładnych.

Dodatkowe informacje

Dietetyka
Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się:
 • zasadami żywienia człowieka zdrowego
 • zasadami żywienia człowieka chorego
 • oceny stanu odżywienia
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
 • zapobiegania chorobom zależnym od żywienia
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
 • biochemicznymi podstawami żywienia
 • prowadzenia edukacji żywieniowej
 • psychologią żywienia
 • technologiami gastronomicznymi.
Polityka Prywatności