studiamagisterskie.info
Warszawa, Polska

Nowe technologie w administracji

II stopnia
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Nowe technologie wywierają istotny wpływ na administrację publiczną i są jednym z kluczowych elementów zwiększenia efektywności jej funkcjonowania. Zdolność do szybkiego reagowania na przeobrażającą się błyskawicznie rzeczywistość jest wyznacznikiem na drodze ku sprawnej, efektywnej i przyjaznej obywatelom i przedsiębiorcom administracji publicznej, która wykonując swoje zadania, przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, podlega przede wszystkim normom prawa. W ramach tej specjalności realizowane są m.in. takie przedmioty jak: aspekty prawne cyfryzacji, prawo nowych technologii, elektroniczne usługi publiczne, wtórne wykorzystanie informacji publicznej (re use), handel elektroniczny czy prawo bezpieczeństwa informacyjnego.

Dodatkowe informacje

nowe technologie
Nowe technologie (ang. high-tech) – potoczne, często używane w mediach określenie na zaawansowane rozwiązania techniczne i zastosowania najnowszych odkryć naukowych w praktyce.
Polityka Prywatności