państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Analityka i prognozowanie

II stopnia
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.akademia.mil.pl/bezpieczenstwo-miedzynaro...
Polityka Prywatności