Warszawa, Polska

Analityka i prognostyka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Specjalność analityka i prognostyka kształtuje praktyczny i naukowy wymiar zagadnień z obszaru bezpieczeństwa międzynarodowego. Akcentowane są umiejętności samodzielnego analizowania procesów i wydarzeń o znaczeniu politycznym, dyplomatycznym, ekonomicznym czy społecznym. Specjalność analityka i prognostyka kładzie szczególny nacisk na takie zagadnienia, jak: metodologia analizy, analiza systemowa, analiza biznesowa, prognozowanie w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, analizowanie i prognozowanie procesów globalizacyjnych, wojen informacyjnych oraz ryzyka międzynarodowego.

Polityka Prywatności