państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Philosophy

II stopnia
Kierunek: Filozofia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: rekrutacja.upjp2.edu.pl/studia-drugiego-stopn...
Studia uzupełniające magisterskie prowadzone w całości w języku angielskim. Obok wykształcenia kluczowych umiejętności i kompetencji filozoficznych specjalność ta pozwoli poznać fachową filozoficzną terminologię w języku angielskim. Studenci poznają teksty filozoficzne, które są niedostępne w języku polskim. Studia mają charakter międzynarodowy. Specjalność polecamy osobom rozważającym karierę akademicką, studiowanie w języku angielskim pozwoli włączyć się w światowy obieg nauki, może również otworzyć drogę do studiów doktoranckich za granicą. Ponadto specjalność może być szczególnie użyteczna dla tłumaczy, którzy chcieliby specjalizować się w filozofii. Studia przydatne dla nauczycieli języka angielskiego – pozwalają rozszerzyć portfolio, bowiem specjalność ta jest znakomitą podstawą do nauczania filozofii i etyki w szkołach.
Polityka Prywatności