Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: dziennikarstwo i informacja
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
To studia dla wszystkich, którzy interesują się komunikacją medialną, zarządzaniem i przekazywaniem informacji we współczesnym świecie, chcieliby sprawnie poruszać się w gąszczu informacji i wiedzy, pracować jako brokerzy i menedżerowie informacji, prowadzić działalność wydawniczą, zostać wykwalifikowanymi bibliotekarzami, biblioterapeutami lub animatorami kultury. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności związane z wykorzystaniem nowych technologii w procesach komunikacyjnych i informacyjnych, a także dogłębnie poznasz świat książki i informacji. Swoją wiedzę poszerzysz o przedmioty ogólnokształcące m.in. wiedzę o kulturze, logikę, naukoznawstwo. Umożliwimy Ci także zdobycie kwalifikacji pedagogicznych, które uprawniają do pracy w bibliotekach wszystkich typów szkół oraz w bibliotekach pedagogicznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszelkiego typu centrach informacji (biznesowej, turystycznej, prawnej, medycznej, bibliograficznej), wydawnictwach, mediatekach, bibliotekach (naukowych, publicznych, szkolnych), księgarniach, domach kultury, wszędzie tam, gdzie niezbędna jest umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji, tworzenia baz danych oraz zarządzania nimi.

Ocena programowa PKA

Data: 2007-10-04
Ocena: wyróżniająca
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz znajomość metod badawczych pozwalających na rozwiązywanie problemów naukowych, a także umiejętności zapewniające radzenie sobie z problemami zawodowymi i podejmowanie decyzji również w sytuacjach niestandardowych. Absolwent powinien zdobyć specjalizację o charakterze teoretyczno-profesjonalnym związaną z informacją naukową i bibliotekoznawstwem, dostosowaną do kryteriów, potrzeb i możliwości środowiska regionalnego, w którym działa jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
Bibliotekoznawstwo
Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.
Informacja
Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
informacja naukowa
Informacja naukowa – termin odnoszący się do:
Informacja
Informacja znaczy bardzo niewiele, jeśli nie idzie w parze z doświadczeniem.
Information’s pretty thin stuff unless mixed with experience. (ang.)
Informacja
Człowiek jest atakowany coraz większą ilością informacji, które mają coraz mniejsze dla niego znaczenie.
Autor: Andrzej Majewski
Informacja
Uczucia zależą od informacji, czyli mogą nie mieć nic wspólnego z prawdą, jeżeli informacja jest fałszywa.
Autor: Sławomir Mrożek
Polityka Prywatności