Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Branding

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Studia przygotowują absolwenta do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

1.Zarządzanie relacjami z klientem - studia wszechstronnie przygotowują absolwenta do pracy w charakterze specjalisty kreującego i zarządzającego budową relacji pomiędzy zespołem obsługującym klienta a klientem w procesie projektowania komunikacji i brandingu. Celem kształcenia na studiach jest nauczenie studentek i studentów technik i metod kongruentnego, skutecznego i efektywnego komunikowania, metod nawiązywania relacji, prezentacji, zarządzania projektami, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Szczególny nacisk w trakcie trwania studiów jest położony właśnie na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych zapewniających wolną od konfliktów i efektywną współpracę pomiędzy firmą a jej klientem.

2. Zarządzanie kreatywne - studia pozwalają na zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w dynamicznie rozwijającej się branży kreatywnej i wizerunkowej, w szczególności w brandingu. Teoretyczny kontekst studiów dający znajomość procesów i metod kongruentnego i efektywnego komunikowania się w wysoce rozwiniętych współczesnych społeczeństwach, także w kontekście coraz dynamiczniej rozwijającego się systemu medialnego i ekonomicznego pozwala na zdobycie wiedzy i praktycznych kompetencji dostosowanych do rynkowego otoczenia.
Są to przede wszystkim umiejętności praktyczne dotyczące zarządzania procesem kreatywnym, wykorzystywania kompetencji poszczególnych członków zespołu, określania założeń stojących za poszczególnymi projektami i doprowadzenie do ich realizacji.

3.Zarządzanie strategiczne - efektem kształcenia na studiach I stopnia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze strategicznego zarządzania potencjałem wizerunkowym, organizacyjnym i ekonomicznym we współczesnych przedsiębiorstwach, które na stale zmieniającym się i coraz bardziej homogennym rynku orientują się na świadome zarządzanie własnym wizerunkiem. Specyfika współczesnej gospodarki i mediów wymusza na aktorach zorientowanie już nie na długie trwanie lecz nieustanne i dynamiczne dostosowywanie się do zachodzących zmian.

Dodatkowe informacje

Branding
Budowanie świadomości marki
Polityka Prywatności