Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Socjologia grup dyspozycyjnych

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl

Na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych II stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) cele kształcenia skoncentrowane są na profilowaniu tożsamości socjologów kształconych na następujących specjalnościach:

  1. Socjologia bezpieczeństwa militarnego
  2. Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego
  3. Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwa
  4. Badania i ewaluacja polityk publicznych
  5. Socjotechniki wpływu społecznego

         Przedstawione specjalności kształtują tożsamość zawodową studentów w obszarach wskazanych przez interesariuszy zewnętrznych, w tym przedstawicieli resortów „siłowych”, organów samorządu terytorialnego
i samorządowego, organizacji rynkowych i instytucji sektora bezpieczeństwa, organizacje non-profit, wchodzących
w skład Rady Programowej socjologii grup dyspozycyjnych na poziomie I stopnia.

Dodatkowe informacje

Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Polityka Prywatności