Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Krytyka artystyczna

II stopnia
Kierunek: Kulturoznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Zadaniem specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im pełnić zarówno role krytyków sztuki uwzględniających jej kulturowy kontekst, jak i jej popularyzatorów oraz animatorów życia kulturalnego działających w obszarze szeroko rozumianego świata sztuki, obejmującego rozmaite jego instytucje i przedsięwzięcia – galerie, teatry, festiwale, urzędy i organizacje pozarządowe.

Dodatkowe informacje

Krytyka
Krytyka (łac. criticus – osądzający) – analiza i ocena dobrych i złych stron z punktu widzenia określonych wartości (np. praktycznych, etycznych, poznawczych, naukowych, estetycznych, poprawnych) jako niezbędny element myślenia.
Krytyka
Jest naturą kobiet nie kochać nas, kiedy je kochamy, a kochać, gdy my ich nie kochamy.
Autor: Miguel de Cervantes
Krytyka
Krytyka Kościoła nie jest krytyką Boga.
Autor: Jan Stępień
Krytyka
Dzieci potrzebują bardziej dobrego przykładu niż krytyki.
Autor: Joseph Joubert
Polityka Prywatności