Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Analityka instrumentalna

II stopnia
Kierunek: Chemia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Na studia drugiego stopnia przyjmowane są osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich następujących kierunków:
  • chemia,
  • technologia chemiczna
  • inżynieria, chemiczna i procesowa,
  • biotechnologia,
  • farmacja,
  • ochrona środowiska,
  • biologia - specjalność biologia z chemią.

Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

Polityka Prywatności