Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Biblioteki publiczne i szkolne

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarstwo i informacja
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Polityka Prywatności