Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Pamięć kulturowa i tożsamość

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl

Dodatkowe informacje

Pamięć
Pamięć – zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji, występująca u ludzi, niektórych zwierząt i w komputerach. W każdym z tych przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć.
Pamięć
Wszystko moje, nic własnością,
nie własnością dla pamięci,
a moje dopóki patrzę.
Autorka: Wisława Szymborska, Elegia podróżna
Pamięć
Nikt nie ma dostatecznie dobrej pamięci, aby kłamać zawsze z powodzeniem.
Autor: Abraham Lincoln
Pamięć
To miłość każe mi pamiętać, że tylko miłość czyni mnie świadomym.
Zobacz też: Leonardo da Vinci
Polityka Prywatności