Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Mikrobiologia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich kierunków studiów z obszaru nauk przyrodniczych w szczególności biologii, biochemii, biofizyki, biotechnologii, mikrobiologii, ekologii, ochrony środowiska, a także obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w szczególności biologii medycznej, medycyny i stomatologii.
Mikrobiologia
Mikrobiologia – nauka zajmująca się zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami oraz wirusami, dział biologii.
Polityka Prywatności