Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Socjotechniki wpływu społecznego

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Specjalność ta przygotuje studentów do pracy w sektorach bezpieczeństwa i wykorzystywaniu narzędzi wywierania wpływu społecznego oraz warunkowania zachowań poszczególnych ludzi bądź zbiorowości w obliczu realności wielu zagrożeń. Socjotechniki są powszechnie wykorzystywane w sektorach bezpieczeństwa, świadomość ich istnienia lub też celowo-racjonalnego ich wykorzystywania przekłada się na wzrost bezpieczeństwa danej instytucji. Narzędzia socjotechniczne są wykorzystywane m.in. do pozyskiwania w sposób nieuprawniony dostępu do chronionych zasobów (informacyjnych, finansowych, kadrowych, itp.), do operowania informacjami (w pozytywnym i negatywnym wymiarze), do nakłonienia do posłuchu, do ataku bezpośredniego lub pośredniego, do wywoływania przemocy ideologicznej czy instrumentalnej, itp. Student pozyska wiedzę socjologiczną, psychologiczną, z zakresu komunikacji społecznej czy mediów w celu skutecznego wdrażania procedur bezpieczeństwa przed destrukcyjnym i wzmożonym wpływem socjotechnik w przestrzeni administracyjnej, biznesowej, resortowej lub biznesowej.
Polityka Prywatności