Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Badania i ewaluacja polityk publicznych

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Socjologiczne badania pozwalają wykryć pewne tendencje zachodzących zmian – dysfunkcyjnych dla ładu społecznego. Student zostanie przygotowany do zawodu badacza eksplorującego procesy i zjawiska społeczne negatywnie oddziałujące na środowisko społeczne. Intensywność występowania zagrożeń w strukturach społecznego krajobrazu niewspółmiernie wzrosła, dynamika przyrostu tych zdarzeń utrzymuje trend rosnący, nie tylko z uwagi na zwiększenie się gęstości zaludnienia oraz lokowania tejże ludności na terenach naturalnie podatnych na zagrożenia, ale także w wyniku postępu cywilizacyjnego oraz coraz wyższego utechnicznienia każdego aspekty życia codziennego. Transformacja zagrożeń pozostaje procesem ciągłym, dlatego przeciwdziałanie im w instytucjonalnym krajobrazie wymaga systemowego podejścia badawczego. Współcześnie bezpieczeństwo należy postrzegać systemowo, bowiem tworzone systemy bezpieczeństwa, zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym wymagają wielostronnego i wnikliwego badania, jako istotnego elementu systemu antropotechnicznego.
Polityka Prywatności