Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Antropologia literatury, teatru i filmu

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl

Jeśli chcesz w przyszłości świadomie i swobodnie poruszać się w świecie kultury i sztuki, antropologia literatury, teatru i filmu to studia dla Ciebie. Jest to interdyscyplinarny i nowoczesny kierunek, kształcący przyszłych twórców i uczestników kultury. Podczas tych studiów dowiesz się, że żadne dzieło – literackie, filmowe czy teatralne – nie funkcjonuje bez kontekstu kulturowego. W toku edukacji nauczysz się te tropy odnajdywać i poprawnie interpretować, pomoże Ci w tym podejście interdyscyplinarne, realizowane zarówno na poziomie wykorzystywanych metodologii jak i różnorodnych kontekstów, które będziesz badać. Spotkania z artystami, twórcami i autorytetami naukowymi umożliwią Ci także realny kontakt ze światem kultury i poznanie go „od podszewki”.

Ukształtowana podczas studiów wrażliwość, nabyty warsztat analityczny i kompetencje komunikacyjne pozwolą Ci na realizowanie się we wszystkich instytucjach kultury i pełnienie w nich wszelkich profesjonalnych funkcji. Dzięki zdobytym umiejętnościom i kompetencjom zatrudnienie znajdziesz w instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach oraz placówkach oświatowych i samorządowych.

Dodatkowe informacje

Antropologia
Antropologia (gr. ἄνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka. Ma dwa podstawowe nurty:
Polityka Prywatności