Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Administration in International Organisations

II stopnia
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Głównym celem studiów Administracja w organizacjach międzynarodowych jest przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach i organach Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych. Do niedawna administracja publiczna była kształtowana prawie wyłącznie w strukturalnych ramach poszczególnych państw. Innymi słowy, administracja publiczna w poszczególnych państwach była do niedawna administracją narodową. Taką zresztą ciągle jest i w przyszłości w znaczącym stopniu nadal będzie. Jednocześnie od wielu lat obserwujemy wyłanianie się administracji międzynarodowej i transnarodowej.
Polityka Prywatności