Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Geoinformacja środowiskowa

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Geoinformacja środowiskowa to nowe studia II stopnia związane z gromadzeniem, analizą i interpretacją danych geoprzestrzennych i środowiskowych, zwłaszcza przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych - są więc ofertą skierowaną do osób interesujących się zarówno geografią, jak i informatyką.
Geoinformacja
Geoinformacja – dyscyplina naukowa w obrębie nauk geograficznych redefiniująca i rozwijająca dotychczasowe, uznane i przyjęte koncepcje, teorie i poglądy nauk geograficznych w kategoriach informatycznych, dających nowe możliwości interpretacyjne.
Polityka Prywatności