Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Zarządzanie informacją i bibliologia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: dziennikarstwo i informacja
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

Studia stacjonarne II stopnia realizowane są w ramach programu, na który składają się następujące przedmioty:

  • grupa treści podstawowych dla wszystkich studentów + seminaria mgr,
  • grupa treści kierunkowych dla wszystkich studentów + wykład monograficzny,
  • 4 bloki specjalizacyjne (student ma obowiązek zaliczenia dwóch wybranych bloków) oraz przedmioty opcjonalne.

Ocena programowa PKA

Data: 2007-10-04
Ocena: pozytywna
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie informacją
Zarządzanie informacją – sterowanie przebiegiem procesów informacyjnych, które ma na celu ich optymalizację. Dotyczy kontroli nad tym, jak informacje są tworzone, zorganizowane, magazynowane, dystrybuowane i wykorzystywane. Jest środkiem promowania skutecznego i efektywnego dostępu do informacji, przetwarzania i wykorzystywania jej.
Polityka Prywatności