Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Toruń, Polska

Environmental Protection

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Polityka Prywatności