Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Antropologia kulturowa

II stopnia
Kierunek: Etnologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2008-11-13
inne oceny
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ETNOLOGIĘ - ANTROPOLOGIĘ KULTUROWĄ?

Etnologia - antropologia kulturowa to sztuka rozumienia innego człowieka w jego uwikłaniach kulturowych, a przez to także samego siebie.

Studia na tym kierunku dają możliwość zapoznania się z wiedzą z zakresu etnologii - antropologii kulturowej i nauk pokrewnych (historii sztuki i kultury, socjologii, filozofii, folklorystyki, muzealnictwa, językoznawstwa).

Umożliwiają zdobycie wiedzy o człowieku jako twórcy kultury oraz istocie, posługującej się nią.

Przybliżają uniwersalne wartości humanistyczne i ukazują różnorodność współczesnego świata.


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ETNOLOGIĘ - ANTROPOLOGIĘ KULTUROWĄ NA UMK?

 • interesujący i rozległy zakres tematyczny studiów;
 • zdobywanie wiedzy z zakresu etnologii - antropologii kulturowej i wybranych nauk pokrewnych (zwłaszcza socjologii, filozofii, historii sztuki i kultury, folklorystyki, muzealnictwa);
 • poznawanie kultur świata połączone z nauką podstaw języków obcych (aktualnie do wyboru: japoński lub indonezyjski);
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne - europejskie i indonezyjskie (m.in. w ramach programów ERASMUS i Darmasiswa);
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach etnologicznych w Polsce (w ramach programu MOST);
 • oprócz etnologów zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu historii i filozofii kultury oraz językoznawstwa;
 • Katedra regularnie zaprasza z wykładami etnologów i antropologów z innych uczelni krajowych oraz zagranicznych (m.in. z Czech, Niemiec, Litwy, Rosji, Wielkiej Brytanii);
 • kierunek posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, potwierdzającą wysoką jakość kształcenia.

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK aktywnie współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi etnologicznymi centrami naukowo-dydaktycznymi oraz muzealnymi.

Specyfika ośrodka toruńskiego jest związana z badaniami współczesnych procesów tożsamościowych zachodzących na terenie Europy i na obszarach pokolonialnych, z etnologią Azji (zwłaszcza Japonii, Indonezji, Indii, Azji poradzieckiej), z religioznawstwem, antropologią historyczną, historią i filozofią kultury, studiami nad współczesną kulturą popularną oraz metodologią badań etnologicznych.
Katedra posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej i uznaną pozycję w polskim środowisku etnologicznym.

CO PO STUDIACH?


Absolwenci studiów magisterskich etnologii - antropologii kulturowej mają możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia (doktoranckich).

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy, między innymi:

 • w muzealnictwie etnograficznym i regionalnym;
 • w innych instytucjach zajmujących się kulturą typu ludowego lub nawiązujących do niej tematyką: folklorem i folkloryzmem, sztuką nieprofesjonalną, rękodziełem itd.;
 • we wszystkich innych instytucjach zajmujących się kulturą w najszerszym tego słowa znaczeniu;
 • we wszelkich instytucjach zajmujących się procesami społecznymi i praktyką społeczno-kulturową;
 • w międzynarodowych, państwowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach regionalnych.

Nasi absolwenci pracują z powodzeniem wszędzie tam, gdzie kluczowa jest sztuka rozumienia drugiego człowieka i umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Dyplom magistra etnologii - antropologii kulturowej wraz z wykształceniem na studiach nauczycielskich, poszerza w znacznym stopniu możliwości zawodowe absolwenta historii, geografii, kierunków filologicznych i innych.

Dodatkowe informacje

Antropologia
Antropologia (gr. ἄνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście historycznej zmienności, biorąc pod uwagę warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe; poszukuje zrozumienia roli kultury i struktur władzy w życiu człowieka. Ma dwa podstawowe nurty:
Antropologia kulturowa
Antropologia kulturowa (antropologia społeczna) – dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów szeroko rozumianej antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.
Polityka Prywatności