Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Język-kultura-literatura

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: języki
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Filologia angielska umożliwia studentom zdobycie umiejętności językowych na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz pogłębionej wiedzy z zakresu językoznawstwa angielskiego, kultury i literatury krajów anglojęzycznych.
Polityka Prywatności