Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Translatoryka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: języki
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Specjalność filologia germańska - translatoryka jest wynikiem długofalowych zmian i unowocześnienia programu studiów związanych z dostosowywaniem go do wymogów procesu bolońskiego, potrzeb nowoczesnej gospodarki i profilu badań naukowych prowadzonych przez pracowników KFG w Toruniu. Studia oferujące solidne wykształcenie humanistyczne z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa wzbogacone zostały o translatorykę, element praktyczny, pozwalający absolwentom na bezpośrednie przełożenie zdobytej wiedzy na umiejętność niezwykle cenioną przez potencjalnych pracodawców. Wysoki poziom znajomości języka niemieckiego, wiedza humanistyczna i umiejętność syntezy oraz praktyczna kompetencja interkulturowa i translacja to atuty, które pozwolą naszym absolwentom poczuć się pewnie na polskim i międzynarodowym rynku pracy.
Polityka Prywatności