Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Edytorstwo tekstów anglojęzycznych

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: języki
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Język angielski - edytorstwo tekstów anglojęzycznych to oferta dydaktyczna odpowiadająca na zapotrzebowania rynku pracy i studentów. Zwiększa możliwość zatrudnienia w zawodach poszukiwanych na współczesnym, polskim i światowym rynku pracy. Program studiów powstał w oparciu o efekty kształcenia, które stanowią elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych przy wykonywaniu pracy redaktora i korektora tekstów anglojęzycznych. Absolwent studiów drugiego stopnia filologii angielskiej - edytorstwo tekstów anglojęzycznych jest przygotowany do podjęcia różnego typu studiów podyplomowych w zakresie nauk humanistycznych i innych, jak i studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa, kulturoznawstwa, przekładoznawstwa i literaturoznawstwa.
Polityka Prywatności