Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Translatoryka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: języki
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ ANGIELSKĄ?
Język angielski to jeden z najbardziej przydatnych języków świata. Biegła znajomość tego języka oraz kultury i sztuki krajów anglojęzycznych (Wielkiej Brytanii, USA, Australii) daje możliwość podejmowania pracy w bardzo różnorodnych dziedzinach, a także poszerzenia horyzontów myślowych i poznania szerokiego kręgu kulturowego. Jest to kierunek dla osób ciekawych świata, otwartych, a także systematycznych i zdyscyplinowanych. Filologia angielska to ciekawe studia humanistyczne, podczas których poznaje się dogłębnie język angielski poprzez literaturę, historię i kulturę.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOLOGIĘ ANGIELSKĄ NA UMK?
 • Filologia angielska cieszy się renomą i należy od lat do najchętniej wybieranych studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (jako pierwszy lub drugi kierunek).
 • Studenci mają możliwość wyboru specjalizacji: językoznawstwo, literatura - brytyjska i amerykańska, studia kulturowe - brytyjskie, amerykańskie, media studies, gender studies.
 • Studiowanie filologii angielskiej stwarza możliwość wyjazdów zagranicznych na stypendia naukowe (w ramach programu ERASMUS i porozumienia z uniwersytetem w Oregonie w USA).
 • Studenci filologii angielskiej mogą także rozwijać swoje zainteresowania w Kole Teatralnym The Spinning Globe oraz w Kole Studentów English Philology Club.
 • Studiowanie filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika to także możliwość uczestniczenia w spotkaniach z ludźmi kultury i życia publicznego krajów anglojęzycznych (pisarze, wykładowcy zagraniczni, dyplomaci).
 • Studenci zainteresowani kulturą kanadyjską i australijską mogą korzystać z ciekawego księgozbioru Centrum Badań Kanadyjskich i Centrum Badań Australijskich.
CO PO STUDIACH?
Absolwent studiów drugiego stopnia w zakresie filologii angielskiej jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz różnego typu studiów podyplomowych w zakresie nauk humanistycznych.
Absolwent filologii angielskiej jest nadal bardzo poszukiwany na rynku pracy.
Osoby obdarzone talentem pedagogicznym mogą być cenionymi nauczycielami języka angielskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela).
Mogą również zostać tłumaczami lub znaleźć zatrudnienie:
 • w różnego rodzaju firmach usługowych i turystyce,
 • w działach public relations i marketingu
 • w agencjach reklamowych, np. jako copywriterzy,
 • w instytucjach, gdzie wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego ,
 • w instytucjach kulturowych i badawczych.
 • w sektorze administracji publicznej i organizacjach pozarządowych.
Absolwenci filologii angielskiej doskonale sobie radzą również na zagranicznym rynku pracy.
Polityka Prywatności