Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

East and Central European Studies

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Zajęcia na studiach prowadzone są w języku angielskim, dotyczą całego obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. Przygotowują przyszłych absolwentów do pracy w krajowych i międzynarodowych instytucjach oświatowych i kulturalnych, badawczych i analitycznych zajmujących się problematyką regionu. Wydział Filologiczny podjął współpracę z innymi jednostkami uczelni: Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Nauk o Ziemi. Studia mają charakter akademicki, zajęcia - charakter autorski i wiążą się z badaniami naukowymi prowadzonymi na Wydziale Filologicznym. Na program składają się wybierane przez studentów moduły tematyczne dotyczące literatury, mniejszości i migracji, kultury i nowych mediów oraz postsocjalizmu.
Polityka Prywatności