państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Ochrona i użytkowanie ekosystemów

II stopnia
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Ochrona
ochrona, jako opieka
Użytkowanie
Użytkowanie (łac. ususfructus) – jedno z ograniczonych praw rzeczowych, znane polskiemu prawu cywilnemu, wyrażające się w obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania jej pożytków.
Polityka Prywatności