państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Ochrona ekosystemów wodnych

II stopnia
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności