Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Wschodoznawstwo

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Wschodoznawstwo
Wschodoznawstwo - interdyscyplinarny kierunek naukowy traktujący o terytorium państw byłego ZSRR.
Polityka Prywatności