Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

II stopnia
Kierunek: Ogrodnictwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: rolnictwo, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności