Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Rekultywacja środowiska

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Rekultywacja
Rekultywacja – przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka.
Polityka Prywatności