państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Muzykoterapia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Przykłady zawodów

Stosuje muzykę oraz jej terapeutyczne walory w promocji zdrowia, profilaktyce, terapii medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacji, rekreacji i edukacji w sposób planowy i systematyczny na terenie placówek służby zdrowia, pomocy społecznej i resocjalizacji, szkolnictwa ogólnego, specjalnego, muzycznego, placówek rekreacyjnych, sportowych, zakładów karnych;
wspiera rozwój pacjenta/klienta;
koryguje, kompensuje jego zaburzenia, rozwija kreatywność, poprawia jakość szerokorozumianego zdrowia i podwyższania jakości życia.

Dodatkowe informacje

Muzykoterapia
Muzykoterapia – dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej (np. zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenie osobowości; zob. też psychopatologia, dobrostan subiektywny). Tradycje stosowania muzyki w terapii sięgają już czasów plemiennych, kiedy szaman w czasie rytuałów leczniczych stosował śpiew, grę na instrumentach i taniec (zob. ekstaza w religiach naturalnych). Obecnie jest to dziedzina oparta na podstawach naukowych, w której muzykoterapeuta w procesie kształcenia musi przyswoić wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych (m.in. psychologia, medycyna, pedagogika, psychoterapia).
Muzykoterapia
Współczesna muzykoterapia rozszerza swój zasięg już nie tylko na wszystkie zakresy medycyny (psychoterapia muzyczna, neuromuzykoterapia, muzykoterapia somatyczna), lecz niemalże na wszelkie dziedziny humanistyczne, a także niektóre ścisłe, budząc zainteresowanie różnych środowisk i stając się częścią szerokiej debaty naukowej i ogólnokulturowej. Do udziału w niej zapraszani są biolodzy, fizycy i antropolodzy kulturowi, filozofowie, oprócz przedstawicieli tak oczywistych dla muzykoterapii profesji jak muzykologia, psychologia czy pedagogika.
Autor: dr Elżbieta Galińska
Muzykoterapia
Muzyka leczy mnie z depresji zręczniej od lekarza, bez dodatkowych cierpień i bez pieniężnego honorarium.
Autor: George Sand
Muzykoterapia
W muzykoterapii wykorzystuje się te instrumenty i tylko te rytmy, które znajdują oddźwięk we wszystkich komórkach organizmu.
Autor: Antonio Menecchetti
Polityka Prywatności