Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Logopedia z audiologią

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent będzie dysponował nowoczesną wiedzą z zakresu diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu, będzie posiadał umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy logopedy i audiologa ogólnego we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów – poza placówkami wymienionymi w kwalifikacjach licencjanta, także w: placówkach kształcenia specjalnego, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach medycznych o charakterze zamkniętym (szpitale, kliniki, instytuty).

Będzie mógł prowadzić zajęcia dydaktyczne z emisji głosu i techniki mówienia we wszystkich placówkach prowadzących tego typu przedmioty. Ukończenie studiów magisterskich stanowi podstawę do otwarcia praktyki prywatnej (gabinety logopedyczne i audiofonologiczne).

Absolwent będzie dysponował nowoczesną wiedzą z zakresu diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu.

Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).
Polityka Prywatności