Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Malarstwo

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent studiów II stopnia na kierunku malarstwo zna zagadnienia sztuki współczesnej, filozofii i teorii sztuki oraz psychologii twórczości. Potrafi stosować różnorodne naturalne materiały takie jak papier czerpany czy włókna roślinne, w połączeniu z technikami malarskimi i rysunkowymi. Jest przygotowany do projektowania i realizacji intermedialnych działań artystycznych oraz do promocji sztuki w przestrzeni publicznej.

Ocena programowa PKA

Data: 2010-12-09
Ocena: pozytywna
Malarstwo - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwent powinien posiadać kwalifikacje artysty malarza oraz umiejętności z zakresu szeroko pojętej twórczości artystycznej. Powinien posiadać umiejętności kreatywnego wypowiadania się o malarstwie i o sztukach wizualnych. Powinien znać i rozumieć współczesne media oraz ich funkcje i znaczenie w sztuce, kulturze i społeczeństwie. Powinien posiadać gruntowną i szeroką wiedzę z zakresu teorii i historii malarstwa oraz historii sztuki.
Malarstwo
Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.
Malarstwo
Malarstwo może nie być wiodącą dziedziną sztuki, ale bez wątpienia nigdy całkowicie nie zaniknie. To bardzo istotny aspekt ludzkiej działalności i wrażliwości.
Autor: Marlene Dumas
Malarstwo
Tak naprawdę potrafimy mówić tylko przez nasze obrazy.
Autor: Vincent van Gogh
Malarstwo
Maluje się tylko po to, aby oszukać oczy.
Autor: Michał Anioł
Polityka Prywatności