Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Turystyka historyczna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Jedyny taki kierunek we wschodniej Polsce (a drugi w skali kraju), na którym rozwiniesz zaawansowane kompetencje zawodowe i społeczne. Posiadanie tych umiejętności pozwoli Ci odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Program nastawiony jest na kształcenie osób zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy historycznej w turystyce. Znaczna część zajęć poświęcona jest kształtowaniu umiejętności nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych, co stanowi doskonałą podstawę do późniejszego wykonywania zawodów związanych z praktycznym posługiwaniem się wiedzą historyczną.

Dodatkowe informacje

Turystyka
Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”.
Polityka Prywatności