Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Science and Technology

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
W ramach prowadzonego na kierunku bloku przedmiotów obowiązkowych (wykłady, konwersatoria, laboratoria i seminarium), uzyskasz profesjonalne wykształcenie z zakresu astrofizyki, fizyki ciała stałego i nanotechnologii lub biofizyki.

Na kierunku oferujemy także blok przedmiotów wybieralnych, które pozwolą Ci z kolei na samorealizację, zgodnie z osobistymi preferencjami. Proponujemy tutaj specjalistyczne zajęcia z biofizyki i dziedzin pokrewnych, fizyki ciała stałego i nanotechnologii, fizyki i astrofizyki oraz matematyki.
Polityka Prywatności