Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Zastosowania matematyki

II stopnia
Kierunek: Matematyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne i statystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent tej specjalności w trakcie studiów otrzymuje gruntowne wykształcenie matematyczne i informatyczne uzupełnione o podstawową wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych. Dzięki temu dysponuje on pełnym aparatem metod matematycznych i informatycznych używanych we współczesnej nauce i technice. Jest przygotowany do podejmowania współpracy interdyscyplinarnej z informatykami, inżynierami, biologami, fizykami i chemikami. Pozwala to mu na podjęcie pracy na stanowisku, które wykorzystuje narzędzia i metody matematyczne w instytucji informatycznej, finansowej, handlowej lub produkcyjnej.
Polityka Prywatności