Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Podejmując kształcenie na tym unikalnym kierunku - zdobędziesz zaawansowane kompetencje zawodowe i społeczne, a także zostaniesz profesjonalnie przygotowany do poruszania się na rynku usług archiwalnych.

Program Archiwistyki nastawiony jest na realizację nowoczesnych koncepcji kształcenia archiwistów oraz zarządców dokumentacji/zapisów informacyjnych (records and informations managerów = RIM). Przy jego tworzeniu wzięto pod uwagę wzory krajów wysoko rozwiniętych, a także normy jakości ISO dotyczące RIM. Tradycje historycznej archiwistyki polskiej i europejskiej z wymaganiami zarządzania dokumentacją rozumianego jako ważny dział zarządzania wiedzą i informacją - nie będą Ci obce!

Znaczną część nauki poświęcisz kształtowaniu umiejętności nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych, co da Ci doskonałą podstawę do późniejszego wykonywania zawodów związanych z praktycznym posługiwaniem się wiedzą o dokumencie i archiwum.