Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Lingwistyka stosowana

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent studiów drugiego stopnia będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu szeroko pojętej komparatystyki językowo-kulturowej, językoznawstwa kognitywnego, tekstologii porównawczej, porównawczej dydaktyki języków obcych, translatoryki oraz medioznawstwa.
Absolwent nabywa umiejętności samodzielnego tworzenia, redagowania oraz przekładu tekstów specjalistycznych, technicznych i literackich oraz umiejętność tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Absolwent nabywa umiejętność nauczania języka specjalistycznego (Business English, Wirtschaftsdeutsch, inne języki specjalistyczne) w zakresie wybranej pary językowej i będzie przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).
Lingwistyka stosowana
Lingwistyka stosowana – dziedzina nauki zajmująca się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych. Pokrewne jej działy to: dydaktyka, językoznawstwo, psychologia, antropologia oraz socjologia.
Polityka Prywatności