Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Europa południowowschodnia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Europa
Europa – część świata (nazywana zwykle, jednak nieściśle, kontynentem) leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, której część kontynentalna stanowi wraz z Azją kontynent Eurazję.
Europa
Sporo jest u nas takich z zazdrością patrzących na wielkie polityczne zabawy Azjatów. Na szczęście więcej jest tych, co pragną należeć do Europy, do tej prawdziwej Europy, która przetrwa zwycięsko powrotną falę barbarzyństwa.
Autor: Antoni Słonimski, Stalin dobry i mądry, 20 marca 1938, w: Kroniki tygodniowe 1936–1939, LTW, Warszawa 2004.
Europa
Europa stała autokrytycyzmem i inaczej jej nie ma.
Autor: Marcin Król, Jaka demokracja?, Warszawa 2017, s. 188.
Europa
Cóż ci się stało, Europo humanistyczna, obrończyni praw człowieka, demokracji i wolności? Cóż ci się stało, Europo, ojczyzno poetów, filozofów, artystów, muzyków, pisarzy? Cóż ci się stało, Europo, matko ludów i narodów, matko wspaniałych mężczyzn i kobiet, którzy potrafili bronić i dawać swoje życie za godność swoich braci?
Autor: Franciszek (papież)
Polityka Prywatności