Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Specjalność statystyczna

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Przykłady zawodów

Prowadzi badania zjawisk masowych statystycznych, przede wszystkim ekonomicznych i społecznych; planuje, organizuje, nadzoruje i koordynuje przeprowadzanie badań oraz przetwarzanie ich wyników; opracowuje metody, modele i techniki badań statystycznych; analizuje i upowszechnia wyniki tych badań.

Dodatkowe informacje

Specjalność
specjalność naukowa
Polityka Prywatności